Vadības sistēma

Mūsdienīga

 

Uzņēmumā BALT BRAND ir izstrādāta mūsdienīga vadības sistēma ar visām funkcijām, kas nodrošina optimālas žāvēšanas programmas radīšanu saskaņā ar ražošanas uzdevumu. Turklāt tās darba algoritms ir tieši pakļauts klienta vajadzībām un efektīva ražošanas procesa garantēšanai.

 

 

 

Ērti lietojama

 

Vadības sistēma ir viegli lietojama, tā ir pilnībā animēta – aktīvo elementu darbs tajā tiek parādīts ne tikai ar ciparu palīdzību, bet arī kā visu funkcionālo mezglu kustība reālā laikā uz ekrāna. Vadības sistēma ietver ne tikai žāvēšanas procesa, bet arī visas sistēmas darba kontroli, kas atainojama grafikā vai tabulā, kam arī ir ļoti svarīga nozīme.

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Uz klientu prasībām balstīta

 

Kontroles un vadības sistēmu izstrādāšanā, mūsu uzņēmums ir ņēmis vērā klientu pieredzi un prasības, tādejādi radot ērtu, drošu un viedu vadības sistēmu. Šāda sistēma dod iespēju prognozēt, kontrolēt un arhivēt visus datus un izmaiņas līdz ar to, izslēdzot nejaušības vai kļūdas apkalpojošā personāla darbā, garantējot drošu iekārtas darbību.