Ideāls partneris

žāvēšanas jomā

Balt Brand buklets 2022

Par uzņēmumu

Vēsture

Apvienojoties speciālistiem ar vairāk kā 15 gadu pieredzi koksnes žāvēšanas kameru ražošanā, 2013. gadā tika dibināts uzņēmums Balt Brand. Darba pieredze, kas gūta šo gadu laikā, ļauj nozares ekspertiem pārzināt visas žāvēšanas kameru darbības nianses, gala rezultātā klientiem piedāvājot visefektīvāko risinājumu.

Mūsu uzņēmums piedāvā koksnes žāvēšanas iekārtu projektēšanu, ražošanu un montāžu, kas atbilst Eiropas ražošanas standartiem.

 

Attīstība
Tehnoloģijas
Sadarbības partneri

Jaunumi un notikumi

Pirmā un otrā starpposma paveiktais un sasniegtie rezultāti.

Projekta Nr. 5.1.1.2.i.0/1/22/A/CFLA/006 realizācijas gaitā ir veikti koksnes žāvēšanai

nepieciešamo parametru mērījumi un datu analīze. Balstoties uz iegūtajiem datiem esam

veikuši nepieciešamos aprēķinus un sasnieguši sekojošus rezūltātus:

  • 1. Izstrādāts rekuperācijas sistēmas darbības modelis,
  • 2. Izstrādāti rekuperācijas sistēmas rasējumi,
  • 3. Izstrādāta tehniskā specifikācija iekārtas un sistēmas automatizēšanai.

1

31 May 2024

2024

SIA ''Balt Brand” 04.04.2024. noslēdza ar LIAA līgumu Nr. 17.1-1-L-2024/185 par atbalsta saņemšanu eksporta atbalsta nodrošināšanai projekta “MVU inovatīvas uzņēmējdarbības attīstība” ietvaros, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds.

LIAA BILD

Atveseļošanas fonda  Darbības programmas “Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 5.1.r. reformu un investīciju virziena "Produktivitātes paaugstināšana caur investīciju apjoma palielināšanu P&A" 5.1.1.r. reformas "Inovāciju pārvaldība un privāto P&A investīciju motivācija" 5.1.1.2.i. investīcijas "Atbalsta instruments inovāciju klasteru attīstībai" īstenošanas noteikumi kompetences centru ietvaros” SIA “MAŠĪNBŪVES KOMPETENCES CENTRS” no 2022.gada 13.septembra līdz  2026.gada 30.jūnijam īsteno projektu Nr. 5.1.1.2.i.0/1/22/A/CFLA/006 “Mašīnbūves kompetences centrs”.Atveseļošanas fonda  Darbības programmas “Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 5.1.r. reformu un investīciju virziena "Produktivitātes paaugstināšana caur investīciju apjoma palielināšanu P&A" 5.1.1.r. reformas "Inovāciju pārvaldība un privāto P&A investīciju motivācija" 5.1.1.2.i. investīcijas "Atbalsta instruments inovāciju klasteru attīstībai" īstenošanas noteikumi kompetences centru ietvaros” SIA “MAŠĪNBŪVES KOMPETENCES CENTRS” no 2022.gada 13.septembra līdz  2026.gada 30.jūnijam īsteno projektu Nr. 5.1.1.2.i.0/1/22/A/CFLA/006 “Mašīnbūves kompetences centrs”.Projekta “Mašīnbūves kompetences centrs” ietvaros SIA Balt Brand un SIA “Timber Trade Development” 2023. gada 1. novembrī uzsāk pētniecības projekta Nr. 4.10. “Automatizētas rekuperācijas jeb siltuma atgūšanas sistēmas prototipa izstrāde koksnes žāvēšanas kaltēm” īstenošanu. Pētniecības projekta mērķis ir, efektīvi sadarbojoties diviem dažādu nozaru komersantiem - SIA Balt Brand un SIA “Timber Trade Development”, izpētīt, kā samazināt nepieciešamo enerģijas daudzumu kokmateriālu žāvēšanas procesā un efektīvi izmantot žāvēšanas procesam saražoto enerģiju, izstrādājot automatizētu rekuperācijas jeb siltuma atgūšanas sistēmas prototipu malkas žāvēšanas kaltēm.Pētniecības projekta rezultātā tiks izstrādāts un reālā darbības vidē pārbaudīts efektīvas kokmateriālu kaltes rekuperācijas sistēmas prototips, kas nodrošina efektīvu un ekonomisku energoresursu lietošanu un atkārtotu izmantošanu(TRL7). Pētniecības projekta ietvaros paredzētas tikai eksperimentālās izstrādes aktivitātes.Pētniecības projektu plānots realizēt līdz 2024.gada 31. decembrim. Projekta kopējās izmaksas plānotas EUR 329 500,00, tai skaitā EUR 197 700,00  - Eiropas Savienības Atveseļošanas fonda finansējums.

 1

01 Nov 2023

03 Dec 2019

Izstāde "WOODEX 2019"

mailservice

2019.gada 3. - 6.decembrim uzņēmums Baltbrand piedalīsies starptautiskajā kokapstrādes izstādē "WOODEX 2019", Maskavā, Crocus Expo. Interesanti laipni gaidīti mūsu stendā Nr. D343 (Halle Nr.4)

SIA Balt Brand ir noslēdzis 26.04.2016. līgumu Nr. SKV-L-2016

mailservice

SIA Balt Brand ir noslēdzis 26.04.2016. līgumu Nr. SKV-L-2016/141 ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru  par atbalsta saņemšanu pasākuma “Starptautiskās konkurētspējas veicināšana” ietvaros, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds.

24 Apr 2016

10 Sep 2019

Izstāde "Drema 2019"

2019.gada 10. - 13.septembrim uzņēmums Baltbrand piedalīsies starptautiskajā kokapstrādes izstādē "Drema 2019", Poznaņā. Interesenti lapni gaidīti mūsu stendā Nr.26 (Halle Nr.3)

Mūsu draugi un partneri

Adrese


Rīgas iela 115a, Salaspils,

Salaspils nov., Latvija, LV-2169

 

 

 

 

Kontakti


Tālrunis: +371 67388688

E-pasts: info@baltbrand.eu

Web: www.baltbrand.eu